บันดาหยา รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยบันดาหยา รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ

( Bundhaya Resort Koh Lipe )
บันดาหยา รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ ที่อยู่ : เลขที่ 147 หมู่ 7 ตำบลเกาะสาหร่าย เกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของบันดาหยา รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ

Too expensive and nothing is friendly in that resort, only ruled by business
Post by BRACQ,France Date Mar 27,2014

Traveller review
39 Reviews
See all review

บันดาหยา รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ 7 out of 10 From 1,923 Baht (66 USD) 39 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ