หลีเป๊ะ เพาเวอร์ บีช รีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยหลีเป๊ะ เพาเวอร์ บีช รีสอร์ท

( Lipe Power Beach Resort )
หลีเป๊ะ เพาเวอร์ บีช รีสอร์ท ที่อยู่ : 281 หมู่ 7 เกาะหลีเป๊ะ ตำบลสาหร่าย, 911110รีวิวล่าสุดของหลีเป๊ะ เพาเวอร์ บีช รีสอร์ท

Excellent Location
Post by Claudio Baccini,Pisa, Italy Date Mar 16,2013

Traveller review
5 Reviews
See all review

หลีเป๊ะ เพาเวอร์ บีช รีสอร์ท 5 out of 10 From 1,886 Baht (68 USD) 5 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ