โรงแรมธรรมรินทร์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมธรรมรินทร์

( Thumrin Hotel Trang )
โรงแรมธรรมรินทร์ ที่อยู่ : 99 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง , ตรังซิตี้เซนเตอร์, ตรังรีวิวล่าสุดของโรงแรมธรรมรินทร์

Review title
Post by LIM WEI HOOI,Singapore Date Jun 09,2012

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ