พญาไม้รีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยพญาไม้รีสอร์ท

( Payamai Resort Uthai Thani )
พญาไม้รีสอร์ท ที่อยู่ : 34-36 ถ.สะแกกรังออก ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000รีวิวล่าสุดของพญาไม้รีสอร์ท

Fair services
Post by P,Bangkok Thailand Date Dec 15,2014

Traveller review
3 Reviews
See all review

พญาไม้รีสอร์ท 7 out of 10 From 707 Baht (25 USD) 3 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ