พญาไม้รีสอร์ท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยพญาไม้รีสอร์ท

( Payamai Resort Uthai Thani )
พญาไม้รีสอร์ท ที่อยู่ : 34-36 ถ.สะแกกรังออก ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000รีวิวล่าสุดของพญาไม้รีสอร์ท

Good service with nice location
Post by Piyaporn Chobsin,Pathumthani Date Feb 29,2016

Traveller review
6 Reviews
See all review

พญาไม้รีสอร์ท 7 out of 10 From 707 Baht (23 USD) 6 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ