พระนครศรีอยุธยา Tours, Day Trips


Day Trips

เดย์ทริปในพระนครศรีอยุธยา
ทัวร์ปั่นจักรยาน

ปลีกตัวจากกรุงเทพหนึ่งวันไปเที่ยวอยุธยา ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่และศูนย์กลางการค้าที่เชื่อมต่อสยามกับประเทศอื่นๆ ของโลก วิธีที่ดีที่สุดในการชมเมืองโบราณแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันเป็นมรดกโลกของยูเนสโกนั้นก็คือการปั่นจักรยาน

THB
429

ทัวร์ปั่นจักรยานและล่องเรืออยุธยา

สำรวจเมืองเกาะโบราณและสัมผัสกับจุดเด่นของอุทยานประวัติศาสตร์ด้วยรถจักรยานและเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอยุธยา ผ่อนคลายกับนวดแผนไทย พร้อมล่องเรือรอบ ๆ อยุธยา

THB
1,045

ล่องเรือทัวร์อยุธยา

ชมทัศนียภาพสองฝั่งที่มีบรรยากาศและการใช่ชีวิตของคนในจังหวัดอยุธยาที่มีแม่น้ำเป็นหัวใจหลักของเมือง วัฒนธรรมริมน้ำ สะท้อนภาพอดีตของเมืองซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่ดำรงอยู่ร่วมกันได้

THB
501