โรงแรมพลูธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา (TMN)

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมพลูธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา (TMN)

( Pludhaya Resort & Spa Ayutthaya (TMN) )
โรงแรมพลูธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา (TMN) ที่อยู่ : 12/3 หมู่ 7 ต.คลองสวนพลู, ริเวอร์ไซด์, อยุธยา, ประเทศไทย 13000

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรมพลูธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา (TMN)

Let's close to the simply life
Post by Peter Jonh .,UK Date Jul 28,2011

Traveller review
7 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ