โรงแรม เดอะ ลิม่า เพลส อยุธยา

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม เดอะ ลิม่า เพลส อยุธยา

( The Lima Place Hotel Ayutthaya )
โรงแรม เดอะ ลิม่า เพลส อยุธยา ที่อยู่ : 139 หมู่ 2 ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรม เดอะ ลิม่า เพลส อยุธยา

Hard to find locals dont know it.No hot water let it down Good cheap food
Post by Ajarn JOHN RONAN,United Kingdom Date Oct 01,2010

Traveller review
1 Reviews
See all review

โรงแรม เดอะ ลิม่า เพลส อยุธยา 8 out of 10 From 351 Baht (12 USD) 1 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ