โรงแรมคลาศสิค คามิโอ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ อยุธยา

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมคลาศสิค คามิโอ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ อยุธยา

( Classic Kameo Hotel and Serviced Apartments Ayutthaya )
โรงแรมคลาศสิค คามิโอ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ อยุธยา ที่อยู่ : 210-211, 148 หมู่ 5 ถนนโรจนา ต.ปลายหลิง อำเภอเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทยเดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ