วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อยุธยา

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อยุธยา

( Woraburi Ayothaya Convention Resort Ayutthaya )
วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อยุธยา ที่อยู่ : 89 หมู่ 11 ถ.วัดกล้วย ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย

ค่อนข้างแย่,5รีวิวล่าสุดของวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อยุธยา

Good location, but....
Post by Alice,Japan Date Mar 08,2009

Traveller review
3 Reviews
See all review

วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อยุธยา 5 out of 10 From 1,172 Baht (39 USD) 3 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ