โรงแรมเอวัน กรุงเทพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมเอวัน กรุงเทพ

( A-ONE Bangkok Hotel )
โรงแรมเอวัน กรุงเทพ ที่อยู่ : 9 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320รีวิวล่าสุดของโรงแรมเอวัน กรุงเทพ

Good location for Bangkok Hospital
Post by Monica,Yangon Date Aug 12,2016

Traveller review
5 Reviews
See all review

โรงแรมเอวัน กรุงเทพ 7 out of 10 From 2,990 Baht (108 USD) 5 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการoscript>