โรงแรมอวานี่ เอเทรี่ยม กรุงเทพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมอวานี่ เอเทรี่ยม กรุงเทพ

( Avani Atrium Bangkok (Formerly Amari Atrium Bangkok Hotel) )
โรงแรมอวานี่ เอเทรี่ยม กรุงเทพ ที่อยู่ : 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310

ค่อนข้างดี,9รีวิวล่าสุดของโรงแรมอวานี่ เอเทรี่ยม กรุงเทพ

Overall
Post by Jan P.,France Date Apr 04,2012

Traveller review
8 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ