โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ

( Amari Watergate Hotel )
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ ที่อยู่ : 847 ถนนเพชรบุรี ประตูน้ำ ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ค่อนข้างดี,9รีวิวล่าสุดของโรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ

Great hotel in Pratunam !
Post by Ramona,Phillippines Date Jul 31,2012

Traveller review
9 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ