โรงแรม เอเชีย กรุงเทพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม เอเชีย กรุงเทพ

( Asia Hotel Bangkok )
โรงแรม เอเชีย กรุงเทพ ที่อยู่ : 296 ถ. พญาไท, สยาม, กรุงเทพ, ไทย 10400รีวิวล่าสุดของโรงแรม เอเชีย กรุงเทพ

Good location
Post by Chan Yuen Yee ,Hong Kong Date May 09,2014

Traveller review
80 Reviews
See all review

โรงแรม เอเชีย กรุงเทพ 6 out of 10 From 1,614 Baht (58 USD) 80 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการrder-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>