ออรั่ม เดอะริเวอร์เพลส

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยออรั่ม เดอะริเวอร์เพลส

( Aurum The River Place Bangkok )
ออรั่ม เดอะริเวอร์เพลส ที่อยู่ : 394/27-29 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯรีวิวล่าสุดของออรั่ม เดอะริเวอร์เพลส

Great location for traveller
Post by James ,UK. Date Jun 25,2011

Traveller review
2 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ