บี เอส เรสซิเด๊นซ์ สุวรรณภูมิ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยบี เอส เรสซิเด๊นซ์ สุวรรณภูมิ

( BS Residence Suvarnabhumi Bangkok )
บี เอส เรสซิเด๊นซ์ สุวรรณภูมิ ที่อยู่ : 836/2 ถนนลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของบี เอส เรสซิเด๊นซ์ สุวรรณภูมิ

Good value for money by bit noisy
Post by Artem Smith,Melbourne, Australia Date Jul 06,2012

Traveller review
4 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ