โรงแรม ใบหยก บูติค

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม ใบหยก บูติค

( Baiyoke Boutique Hotel Bangkok )
โรงแรม ใบหยก บูติค ที่อยู่ : 120/359 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400รีวิวล่าสุดของโรงแรม ใบหยก บูติค

Good Location, Bad Service
Post by Vincent,Singapore Date Oct 22,2012

Traveller review
59 Reviews
See all review

โรงแรม ใบหยก บูติค 7 out of 10 From 1,189 Baht (39 USD) 59 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ