โรงแรม บางกอก ซิตี้ อินน์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม บางกอก ซิตี้ อินน์

( Bangkok City Inn )
โรงแรม บางกอก ซิตี้ อินน์ ที่อยู่ : เลขที่ 43/5 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน สยาม กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรม บางกอก ซิตี้ อินน์

Excellent location
Post by Goh cheok heok bibi,Singapore Date Nov 20,2018

Traveller review
294 Reviews
See all review

โรงแรม บางกอก ซิตี้ อินน์ 7 out of 10 From 1,104 Baht (39 USD) 294 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ&script=0"/> ead/conversion.js">