โรงแรมบางกอก รามา

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมบางกอก รามา

( Bangkok Rama Hotel )
โรงแรมบางกอก รามา ที่อยู่ : 1546 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง, สนามบินสุวรรณภูมิ/บางนา, กรุงเทพ, ไทย 10250รีวิวล่าสุดของโรงแรมบางกอก รามา

a excellent location with excellent service
Post by ,Frankfurt, Germany Date Aug 10,2009

Traveller review
3 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการstyle:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>