โรงแรมพิมาน อินน์ กรุงเทพฯ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมพิมาน อินน์ กรุงเทพฯ

( Bhiman Inn Boutique, Bangkok )
โรงแรมพิมาน อินน์ กรุงเทพฯ ที่อยู่ : 55 ถ.พระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย

ใช้ได้,7รีวิวล่าสุดของโรงแรมพิมาน อินน์ กรุงเทพฯ

Overall quite good
Post by Jim,Boston, USA Date Feb 15,2012

Traveller review
8 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ