โรงแรมบุญศิริ เพลส กรุงเทพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมบุญศิริ เพลส กรุงเทพ

( Boonsiri Place Hotel Bangkok )
โรงแรมบุญศิริ เพลส กรุงเทพ ที่อยู่ : 55 ถนน บูรณศาสตร์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระ นคร 10200รีวิวล่าสุดของโรงแรมบุญศิริ เพลส กรุงเทพ

limited choices of restaurant.. only small local food stalls available
Post by LEE LIEW SIM,Malaysia Date Nov 26,2010

Traveller review
3 Reviews
See all review

โรงแรมบุญศิริ เพลส กรุงเทพ 4 out of 10 From 754 Baht (27 USD) 3 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ