โรงแรม บูดาโค เดอะ ลิฟวิ่ง เพลส กรุงเทพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม บูดาโค เดอะ ลิฟวิ่ง เพลส กรุงเทพ

( Budacco The Living Place Hotel Bangkok )
โรงแรม บูดาโค เดอะ ลิฟวิ่ง เพลส กรุงเทพ ที่อยู่ : 122/43-45 ถนนราชปรารถ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 10400 กรุงเทพฯ

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรม บูดาโค เดอะ ลิฟวิ่ง เพลส กรุงเทพ

Good location
Post by Wei Sim,Malaysia Date Nov 30,2015

Traveller review
74 Reviews
See all review

โรงแรม บูดาโค เดอะ ลิฟวิ่ง เพลส กรุงเทพ 8 out of 10 From 1,529 Baht (51 USD) 74 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ