โรงแรมเซ็นเตอร์พอยท์ เพลินจิต

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมเซ็นเตอร์พอยท์ เพลินจิต

( Grande Centre Point Hotel Ploenchit )
โรงแรมเซ็นเตอร์พอยท์ เพลินจิต ที่อยู่ : 100, ลุมพินี, ปทุมวัน, ถนนวิทยุ / ชิดลม, กรุงเทพ, ไทย 10330รีวิวล่าสุดของโรงแรมเซ็นเตอร์พอยท์ เพลินจิต

Exceptionally great hotel
Post by Erni Noordianna Othman,Singapore Date Dec 30,2006

Traveller review
2 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ