โรงแรม ไดมอนด์ เฮ้าส์ กรุงเทพหานคร

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม ไดมอนด์ เฮ้าส์ กรุงเทพหานคร

( Diamond House Hotel Bangkok )
โรงแรม ไดมอนด์ เฮ้าส์ กรุงเทพหานคร ที่อยู่ : 4 ถนนสามเสน บางลำพู พระนคร กรุงเทพฯ 10200รีวิวล่าสุดของโรงแรม ไดมอนด์ เฮ้าส์ กรุงเทพหานคร

OK hotel
Post by Kailyn,Kuwait Date Jul 06,2011

Traveller review
3 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ