โรงแรม ไดนาสตี้ แกรนด์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม ไดนาสตี้ แกรนด์

( Dynasty Grande Hotel Bangkok )
โรงแรม ไดนาสตี้ แกรนด์ ที่อยู่ : 21 ซอยใจสมาน ถนนสุขุมวิท 6 คลองเตย 10110, กรุงเทพฯ, ไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรม ไดนาสตี้ แกรนด์

Great location
Post by Anna,Finland Date Oct 28,2013

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ