โรงแรมเอเวอร์กรีน เพลส กรุงเทพฯ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมเอเวอร์กรีน เพลส กรุงเทพฯ

( Evergreen Place Bangkok Hotel )
โรงแรมเอเวอร์กรีน เพลส กรุงเทพฯ ที่อยู่ : 318 ถ.พญาไทย แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมเอเวอร์กรีน เพลส กรุงเทพฯ

Good location
Post by Jimmy,UK Date Jun 14,2011

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ