โรงแรม โฟร์วิงส์ กรุงเทพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม โฟร์วิงส์ กรุงเทพ

( Four Wings Hotel Bangkok )
โรงแรม โฟร์วิงส์ กรุงเทพ ที่อยู่ : 40 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย, สุขุมวิท, กรุงเทพ, 10110

ค่อนข้างดี,9รีวิวล่าสุดของโรงแรม โฟร์วิงส์ กรุงเทพ

very nice hotel!
Post by Anders,Sweden Date Aug 03,2009

Traveller review
2 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ