โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพ

( Gold Orchid Bangkok )
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพ ที่อยู่ : 375 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400รีวิวล่าสุดของโรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพ

Good location and services
Post by Jang,Thailand Date Sep 11,2017

Traveller review
2 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการipt>