ฮิป โฮลเต็ล กรุงเทพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยฮิป โฮลเต็ล กรุงเทพ

( Hip Hotel Bangkok )
ฮิป โฮลเต็ล กรุงเทพ ที่อยู่ : 111/1 ซอยเนียม-อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400รีวิวล่าสุดของฮิป โฮลเต็ล กรุงเทพ

Good location walking distance to MRT
Post by Eugene Tay,Singapore Date Jul 21,2013

Traveller review
36 Reviews
See all review

ฮิป โฮลเต็ล กรุงเทพ 8 out of 10 From 1,377 Baht (46 USD) 36 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ