โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ

( Holiday Inn Bangkok )
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ ที่อยู่ : 971 ถ.เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯรีวิวล่าสุดของโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ

Nice service
Post by Marco,Austria Date Oct 14,2011

Traveller review
2 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ