โรงแรม จิมส์ ลอดจ์ กรุงเทพฯ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม จิมส์ ลอดจ์ กรุงเทพฯ

( Jim's Lodge Hotel Bangkok )
โรงแรม จิมส์ ลอดจ์ กรุงเทพฯ ที่อยู่ : 125/7 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรม จิมส์ ลอดจ์ กรุงเทพฯ

Good location
Post by Edward,Singapore Date Jun 20,2011

Traveller review
5 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการype="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">