โรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ รามคำแหง

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ รามคำแหง

( Kantary House Ramkamhaeng Bangkok )
โรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ รามคำแหง ที่อยู่ : 14 ถนนรามคำแหง 42 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรมแคนทารี่ เฮ้าส์ รามคำแหง

Great for Serviced apartments, out of main town, but near enough.
Post by Jeffery Topp,United Kingdom Date Apr 04,2009

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ