กรุณา อินน์ กรุงเทพ (TMN)

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยกรุณา อินน์ กรุงเทพ (TMN)

( Khurana Inn Bangkok (TMN) )
กรุณา อินน์ กรุงเทพ (TMN) ที่อยู่ : 120/176-180 ใกล้ ใบหยก ตึก 2 ประตูน้ำ ถนนราชปรารถ กรุงเทพรีวิวล่าสุดของกรุณา อินน์ กรุงเทพ (TMN)

nice location
Post by anwar esmail motorwala,india bomba Date Feb 01,2011

Traveller review
2 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ