โรงแรม คิงส์ รอยัล การ์เด้น อินท์ กรุงเทพฯ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม คิงส์ รอยัล การ์เด้น อินท์ กรุงเทพฯ

( King Royal Garden Inn Bangkok )
โรงแรม คิงส์ รอยัล การ์เด้น อินท์ กรุงเทพฯ ที่อยู่ : 245 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ใช้ได้,7รีวิวล่าสุดของโรงแรม คิงส์ รอยัล การ์เด้น อินท์ กรุงเทพฯ

Very Recommended and Value for Money
Post by Jordan,United Kingdom Date Apr 06,2009

Traveller review
2 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ