โรงแรม ลักซ์ เอ็กซเอล กรุงเทพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม ลักซ์ เอ็กซเอล กรุงเทพ

( LUXX XL Hotel Bangkok )
โรงแรม ลักซ์ เอ็กซเอล กรุงเทพ ที่อยู่ : 82/8 ซ.หลังสวน เขต ลุมพินี แขวง ปทุมวัน, ถนนวิทยุ-ชิดลม, กรุงเทพ, ประเทศไทย 10330รีวิวล่าสุดของโรงแรม ลักซ์ เอ็กซเอล กรุงเทพ

Good
Post by Ying,BKK Date Oct 26,2012

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ