โรงแรม เลอ ฟินิกซ์ สุขุมวิท

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม เลอ ฟินิกซ์ สุขุมวิท

( Le Fenix Sukhumvit Hotel Bangkok )
โรงแรม เลอ ฟินิกซ์ สุขุมวิท ที่อยู่ : 33/33 ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท   แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา   กรุงเทพมหานคร 10110

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรม เลอ ฟินิกซ์ สุขุมวิท

nice hotel
Post by Rochelle,Australia Date Dec 27,2012

Traveller review
3 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ