เลอเมอริเดียน กรุงเทพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยเลอเมอริเดียน กรุงเทพ

( Le Meridien Bangkok Hotel )
เลอเมอริเดียน กรุงเทพ ที่อยู่ : 40/5 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ค่อนข้างดี,9รีวิวล่าสุดของเลอเมอริเดียน กรุงเทพ

Great location
Post by gerard,london Date Dec 20,2013

Traveller review
3 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ