โรงแรม เอ็มทู เดอ บางกอก

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม เอ็มทู เดอ บางกอก

( M2 de Bangkok )
โรงแรม เอ็มทู เดอ บางกอก ที่อยู่ : 168 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10500

ใช้ได้,6รีวิวล่าสุดของโรงแรม เอ็มทู เดอ บางกอก

Has the potential to still be good but front of desk staff need training
Post by Gladys,US Date Oct 27,2013

Traveller review
5 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ