โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

( Miracle Grand Convention Hotel Bangkok )
โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ที่อยู่ : เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

Great value and nice free upgrade when staying 3 days and more.
Post by Per Rollemark,Gothenburg, Sweden Date Oct 22,2014

Traveller review
27 Reviews
See all review

โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 8 out of 10 From 1,444 Baht (52 USD) 27 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ/