โรงแรมมิราม่า

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมมิราม่า

( Miramar Hotel Bangkok )
โรงแรมมิราม่า ที่อยู่ : เลขที่ 777 มหาชัย แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมมิราม่า

Near chinese quarter
Post by Helmut Wolf,Germany Date Mar 17,2011

Traveller review
2 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ