โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์

( Montien Riverside Hotel Bangkok )
โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ที่อยู่ : 372 ถ.พระราม 3 เขตบางคอแหลม , สีลม/สาทร, กรุงเทพ, ไทย 10120รีวิวล่าสุดของโรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์

Excellent location
Post by siriporn,Thailand Date Dec 08,2015

Traveller review
8 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการี่ : 14/00706