ไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ

( Mida City Resort Bangkok )
ไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ ที่อยู่ : 99/401-486 ซ.เบญจมิตร ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ

closes to domestic airport
Post by Micheal N.,USA Date May 11,2012

Traveller review
3 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ