โรงแรมสำราญเพลส

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมสำราญเพลส

( Samran Place Hotel Bangkok )
โรงแรมสำราญเพลส ที่อยู่ : เลขที่ 302 ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี สยาม กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมสำราญเพลส

Excellent room with superb breakfast
Post by Peter Ching,Singapore Date Dec 14,2015

Traveller review
216 Reviews
See all review

โรงแรมสำราญเพลส 7 out of 10 From 1,074 Baht (40 USD) 216 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ