โรงแรมไทปัน กรุงเทพฯ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมไทปัน กรุงเทพฯ

( Tai-Pan Hotel Bangkok )
โรงแรมไทปัน กรุงเทพฯ ที่อยู่ : เลขที่ 25 สุขุมวิท ซอย 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

ใช้ได้,7รีวิวล่าสุดของโรงแรมไทปัน กรุงเทพฯ

Good experience
Post by Henry,Enland Date Jul 30,2012

Traveller review
8 Reviews
See all review

โรงแรมไทปัน กรุงเทพฯ 7 out of 10 From 1,650 Baht (60 USD) 8 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ