โรงแรมเดอะ อีโคเทล กรุงเทพฯ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมเดอะ อีโคเทล กรุงเทพฯ

( The Ecotel Bangkok Hotel )
โรงแรมเดอะ อีโคเทล กรุงเทพฯ ที่อยู่ : 1091/333 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 35 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรมเดอะ อีโคเทล กรุงเทพฯ

Good location
Post by Azila Nur,Kuala Lumpur, Malaysia Date Apr 08,2016

Traveller review
7 Reviews
See all review

โรงแรมเดอะ อีโคเทล กรุงเทพฯ 7 out of 10 From 1,084 Baht (36 USD) 7 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ