โรงแรม เดอะยูจีเนีย กรุงเทพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม เดอะยูจีเนีย กรุงเทพ

( The Eugenia Hotel & Spa Bangkok )
โรงแรม เดอะยูจีเนีย กรุงเทพ ที่อยู่ : 267 ซอยสุขุมวิท 31 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ค่อนข้างดี,8รีวิวล่าสุดของโรงแรม เดอะยูจีเนีย กรุงเทพ

Nice, Clean
Post by Ben,Hungary Date Jul 30,2012

Traveller review
1 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ