โรงแรม เดอะ ปาร์ค กรุงเทพ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม เดอะ ปาร์ค กรุงเทพ

( The Park Hotel Bangkok )
โรงแรม เดอะ ปาร์ค กรุงเทพ ที่อยู่ : 6 ซอยสุขุมวิท 7 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพ 10110 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรม เดอะ ปาร์ค กรุงเทพ

not good
Post by mr nicklin,london uk Date Jan 08,2014

Traveller review
42 Reviews
See all review

โรงแรม เดอะ ปาร์ค กรุงเทพ 6 out of 10 From 1,225 Baht (44 USD) 42 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการstyle="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/> 942528937/?value=0&guid=ON&script=0"/>