โรงแรม ฟูราม่า สีลม กรุงเทพฯ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม ฟูราม่า สีลม กรุงเทพฯ

( Furama Silom Bangkok )
โรงแรม ฟูราม่า สีลม กรุงเทพฯ ที่อยู่ : เลขที่ 533 ถนนสีลม เขตบางรัก สีลม กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรม ฟูราม่า สีลม กรุงเทพฯ

Good location
Post by Q. Jin,Japan Date Jun 15,2011

Traveller review
34 Reviews
See all review

โรงแรม ฟูราม่า สีลม กรุงเทพฯ 7 out of 10 From 1,980 Baht (71 USD) 34 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ