โรงแรม ไวท์ พาเลซ กรุงเทพฯ

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม ไวท์ พาเลซ กรุงเทพฯ

( White Palace Hotel Bangkok )
โรงแรม ไวท์ พาเลซ กรุงเทพฯ ที่อยู่ : 40 เพชรบุรี15(ซอยสมประสงค์ 3) ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี, ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทยรีวิวล่าสุดของโรงแรม ไวท์ พาเลซ กรุงเทพฯ

Wonderful hotel and lovely palace for traveling
Post by Hoang Ngoc Oanh,Vietnam Date Jul 14,2016

Traveller review
34 Reviews
See all review


เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ