โรงแรม แอสเทร่า สาธร กรุงเทพมหานคร

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรม แอสเทร่า สาธร กรุงเทพมหานคร

( Astera Sathorn Hotel Bangkok )
โรงแรม แอสเทร่า สาธร กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ : 481 ถนนสาธรใต้ แขวงยานาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120รีวิวล่าสุดของโรงแรม แอสเทร่า สาธร กรุงเทพมหานคร

Good Location. Room are clean. Staffs are friendly.
Post by ken,Singapore Date Nov 23,2011

Traveller review
7 Reviews
See all review

โรงแรม แอสเทร่า สาธร กรุงเทพมหานคร 7 out of 10 From 1,189 Baht (39 USD) 7 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ