โรงแรมบอสโซเทล

ค้นหา โรงแรม ในประเทศไทยโรงแรมบอสโซเทล

( Bossotel Hotel Bangkok )
โรงแรมบอสโซเทล ที่อยู่ : 55/12-13 ซอยเจริญกรุง 42/1 บางรัก, จ. กรุงเทพ 10500รีวิวล่าสุดของโรงแรมบอสโซเทล

Excellent location
Post by Brian McDermott,White Rock, B.C. Canada Date Apr 02,2015

Traveller review
59 Reviews
See all review

โรงแรมบอสโซเทล 7 out of 10 From 1,320 Baht (48 USD) 59 ratings. 5 user reviews.

เดินทางตั้งแต่วันที่ - ถึง - ( เปลี่ยนวัน )

กรุณาเลือกวันที่ต้องการ